Upgrade to Chrome Upgrade to Firefox Upgrade to Internet Explorer Upgrade to Safari

We want you to enjoy our products responsibly.

Go Back

This check is part of our commitment to responsible drinking, and we hope that you enjoy our products in moderation. By entering this site you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.

Actie Voorwaarden: Win Acties Social Media

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de social media winacties (hierna: “Actie”) van Disaronno International. Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden.

ACTIE

 1. De Actie wordt georganiseerd door Disaronno International B.V., gevestigd aan de Danzigerkade 223a, te Amsterdam. Deze Actie is op geen enkele manier gelieerd aan Instagram.
 2. De Actie is een actie waarbij de winnaar door middel van loting wordt bepaald
 3. De Actie kun je spelen via https://bloomgin.com/bloominstyle/
 4. De Actie loopt vanaf 2 Augustus en tot en met zondag 12 september.

PRIJZEN

 1. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere prijzen, dan wel andere diensten/producten van Disaronno International.
 2. Bij weigering of andere reden van niet-uitreiking van een prijs vervalt deze aan Disaronno International.
 3. Winnaars van de Actie worden geselecteerd via een automatisch trekkingsmechanisme.
 4. Indien de deelnemer de winnaar van een prijs is, geeft hij/zij Disaronno International hierbij toestemming om zijn/haar naam, alsmede mogelijk foto’s en/of beeldmateriaal waarop hij/zij is afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie.
 5. De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en het e-mailadres van de deelnemer.

WIE KAN ER DEELNEMEN

 1. Iedereen die in Nederland woonachtig is en die ouder is dan 18 jaar, kan deelnemen aan de Actie.
 2. Om prijzen te winnen moet je in bezit zijn van een Instagram account.
 3. Het personeel van Disaronno International of bedrijven gelieerd hieraan kunnen niet deelnemen aan de Actie.
 4. Een deelnemer mag met meerdere posts op Instagram meedingen naar een prijs.
 5. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van Disaronno International misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.

KENNISGEVING VAN DE UITSLAG

 1. De winnaars van de Actie ontvangen een persoonlijk bericht op hun Instagram account, waarbij wordt verzocht de contactgegevens (postadres toe te sturen via een privébericht aan het Instagram account van Bloom Gin, zodat de prijs opgestuurd kan worden.
 2. In de correspondentie aan de winnaar, zoals bedoeld in bovenstaande punt, zal de winnaar gevraagd worden naar zijn of haar contactgegevens. Indien deze contactgegevens niet binnen vijf dagen nadat Bloom Gin (https://www.instagram.com/bloomgin) dit bericht heeft verzonden door Bloom Gin zijn ontvangen, vervalt de aanspraak op de gewonnen prijs.
 3. Disaronno International zorgt ervoor dat de prijzen binnen een maand nadat de contactgegevens zijn ontvangen aan de winnaars worden toegestuurd.
 4. Disaronno International is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven adres dan wel voor verliezen, vertragingen of defecten veroorzaakt door verzending of andere meewerkende partijen.
 5. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

ALGEMENE BEPALINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Disaronno International, Instagram en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de Actie.
 2. Instagram en Disaronno international zijn niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de Actie door voornoemde storingen.
 3. Disaronno International is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor het bericht mogelijk niet verstuurd kan worden.
 4. Disaronno International is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen. Disaronno International verleent geen garanties met betrekking tot de door haar verstrekte prijzen.
 5. Disaronno International en Instagram behouden zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 6. Disaronno International is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 7. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Disaronno International
 8. Disaronno International gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om, conform de algemene verordening gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

SLOT BEPALINGEN

Heeft u een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze Actie neem dan contact op met Disaronno International, via het algemene telefoonnummer: 020 623 6744

 1. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.
 2. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder teksten en afbeeldingen, berusten bij Disaronno International
 3. Disaronno Inrernational is op geen enkele wijze gelieerd aan Instagram.
Aldus opgemaakt te Amsterdam, 28 juli 2021